Betingelser for medlemskap

Som medlem i historielaget godtar du følgende betingelser:

  1. Den årskontingent som årsmøtet i Hitra historielag til en hver tid har vedtatt.
  2. At Hitra historielag får anledning til å sende deg info om historielaget via brevpost eller e-post.
    (info vil kunne bli utsendt 2-4 ganger pr år)