Velkommen til Hitra historielags nettside.

Sida utvikles og utbygges dag for dag. Her forteller vi om laget og lagets arbeid, om arbeidsoppgaver og oppdrag historielaget har i lokalsamfunnet. Hitra historielag arbeider for å ta vare på de mange historiene og de gamle bildene som tilsammen utgjør en viktig del av vår lokalhistorie.  Vi er avhengig av folks interesse og entusiasme for arbeidet, at så mange som mulig bidrar med sin historie og kan låne oss gamle bilder for scanning og bevaring. Bilder vi låner vil bli levert tilbake. 


Informasjon fra laget


Artikler