Om oss

Hitra historielag har som mål å formidle kunnskap om små og store hendelser og personligheter som har preget Hitra til å bli slik som vi er i dag.  Laget er ungt, det ble stiftet i 2007.

Laget skal fremme interessen for slekts- og lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for Hitras historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.

I en hverdag med store forandringer og omstilling, er det blitt enda viktigere å få samlet lokal historie og lokale bilder for kommende generasjoner. Gjennom årboka «Skarvsetta», bøker, kildeskrifter, møter, foredrag, diskusjoner og utstillinger, ønsker vi å bidra til å ta vare på kunnskapen om vår historie. 
Hitra historielag består av frivillige tilsluttede medlemmer med interesse for egen historie, som bruker av sin fritid for å bevare kunnskap om vår fjerne og nære fortid. Gjennom medlemskapet treffer du mange personer du kan dele felles interesse for lokalhistorie med.

Hitra Meieri, 1961

Hitra Meieri, 1961

 
Børøysundet i gamle dager

Børøysundet i gamle dager

Styret

Svend Sivertsen
Styreleder
svend.sivertsen@hitra-froya.no

Bernt M. J. Fjeldvær
Nestleder
b.m.f@hotmail.no

Edel Øyen Myhren
Kasserer
edeloyenmyhren@gmail.com

Perly Helsø
Styremedlem

 

Geir Mosand
Styremedlem
mosand.geir@gmail.com

Stig Strøm Sæther
Styremedlem
sathergutt@hotmail.com

Arve Espeseth
Styremedlem

Hans Jakob Farstad
Styremedlem
hans.jakob.farstad@kystmuseet.no