Skarvsetta-2017.jpg

Skarvsetta

Siste utgave av årboka til Hitra historielag «Skarvsetta 2017» handler om skolehistorien på Hitra. Boka tar for seg skolestellet i gammeltida med omgangsskoler og omgangsskolelærere, og fortsetter med tida da de første skolekretsene ble etablert og det ble bygd skolestuer rundt om på Hitra. På 1950-tallet var det hele 27 skolestuer i de fire kommunene Kvenvær, Hitra, Fillan og Sandstad, før sentraliseringa startet.Boka har interessante fortellinger. Tre godt voksne mennesker forteller om opplevelser fra sin skolehverdag. Andre forteller om skoleskyssen i en tid der svært mange bodde ute på øyene rundt Hitra og var avhengig av båtskyss.

Boka forteller også om de 27 ulike skolekretsene og inneholder et godt utvalg bilder fra de mange skolene.


Siste utgave av Skarvsetta er å få kjøpt på Kystmuseet i Fillan og ved noen butikker som har tatt inn eksemplarer for salg. Boka koster kr 250. 
Alle medlemmer i historielaget får årboka gratis.


Tidligere utgaver

Du kan klikke på de gamle årbøkene for å se innholdet.

Skarvsetta 2016

Boka tar for seg historien knyttet til de mange skytterlaga på Hitra i forrige århundre. Det ble vist samfunnsengasjement og forsvarsvilje, og skyttersaken sto sterkt blant folk.

Skarvsetta 2015

Her er temaet krigsminner. Hendelser som fant sted i vårt nærområde, hitterværinger som ble berørt av krigens tragedier. Lokale bilder og fortellinger fra krigens dager.


Skarvsetta 2014

Det norske demokratiet er 200 år. Årboka tar for seg forhold i det lokale folkestyret. Hvordan var det her i 1814, og hvordan har folkestyret utviklet seg fram til i dag? 

Skarvsetta 2013

Tema: Kvinner i Hitras historie. Tusener av kvinner har gjennom tidene bidratt til å utforme Hitras historie, trolig i større grad enn menn. I årboka trekker vi fram noen av dem. De får representere mengden.Lokalehistoriske bøker i salg på Kystmuseet

 • Over stokk og stein, av Krister Olsen og Gerd Søraa (2015)

 • Endring Hitra kommune - 1964-2014,
  av Svein Bertil Sæther og Svend Sivertsen (klikk og bla)

 • Beskrivelse over Hitterens præstegield (fra 1780),
  av Peder Schvane Bang

 • Fiskeoppdrettsnæringa på Hitra, I fremste rekke i 40 år,
  av Hans Ulrik Hammer

 • Ansneslandet, Folket og livet, av Krister Olsen (2010)

 • Minner fra Kvenvær aldersheim, av Rigmor J.H. Brevikdal

 • Veien til havet (Fastlandsforbindelsen)
  av Marie Vik og Ivar Ytreland (2002)

 • Krønike fra Hitra, hverdagsliv og slektsforhold gjennom tidene (2014), av Johan Birger Bekvik

 • Den glade grei, spelemannen Peder Seivåg, av Krister Olsen

 • Den glemte, Hitra- og smøladiketeren Isak N. Myren 1901 - 1992, av Arve Ulrik Fjeldberg (2017)

 • Thorleif Børnick, sjømann, hvalfanger og bestyrer på Hestnes hvalstasjon (2017), av Fredrik Strøm og Leif H. Børnick

 • Årbok, nyhetsåret 2009, utgitt av Hitra-Frøya lokalavis

Andre lokalhistoriske bøker

 • Hitraboka, bind I, av Marius Fugelsøy (klikk og bla)

 • Hitraboka, bind II, av Marius Fugelsøy (klikk og bla)

 • Hitraboka, Sandstad sokn, av Sverre R Utseth

 • Proprietærene Parelius paa Hitteren,
  og handelsstedet Hopsø, av Arve Ulrik Fjeldberg, 1993/2017

 • Hitraaksjonen, småbønder i skattestreik, av Reidar Almås, 1978

 • Et bondeopprør 25 år etter, av Vidar Udseth og Per E Waage, 2000

 • En historie om handel i 143 år, Olaus Selvaags Eftf. AS
  Hitras eldste eksisterende handelssted, av Olaus Selvaag, 2011

 • Kulturminner på Hitra, utgitt av Hitra kulturutvalg, 1975

 • I utkanten, Kvenvær og Forsnes 1950-2000,
  av Atle Grimstad, 2000

 • Hitra videregående skole 25 år,
  av Astrid Mortensvik og Per Kr Haugen, 2002

 • Min historie 1924 - 2009, av Jenny E. Ulvan

 • Lossius-slekten i Norge, av Gunnar Chr. Lossius, 2012

 • Fra før i tia - te no, alvor og skjemt om ting som bli glemt,
  foto og dikt av Kari Abelone Mobeck, 2013

 • Hjalmar Grøntvedts fartøyfart og fiskerederi
  av Arne Danielsen, 1979