Nytt styre

Svend Sivertsen tar over som ny leder i Hitra historielag etter Anne Brit Berg. Årsmøtet er nettopp avholdt og laget kan skilte med 282 medlemmer. Alle betalende medlemmer skal nå ha fått tilsendt årboka «Skarvsetta 2017». Hitterklang sørget for sang og underholdning på et vellykket årsmøtet.

Med i det nye styret foruten lederen, er Bernt Fjeldvær, nestleder, Edel Øyen Myhren, kasserer, og styremedlemmene Rigmor Brevikdal, Jenny Akseth Nergård, Geir Mosand, Stig Strøm Sæther og Hans Jakob Farstad. Vara til styret: Arve Espeseth, Jørgen Sørlie og Sonja Skaget. Ny valgkomite: Olga Storø, leder, Kjellrun Storø og Edvard Ulvan. Vara til valgkomiteen, Ole Nygård. Lagets revisor Helge Strøm.

Avtroppende leder orienterte fra årsmeldinga og regnskapet der produksjonen av årboka er største kostnad. Utenbygds medlemmer får tilsendt boka i posten, noe som har blitt relativt kostbart etter hvert. Derfor gjør en del medlemmer dugnadsarbeid og kjører årboka ut til medlemmene med Hitra-adresse. Det sparer betydelige distribusjonskostnader for laget. Medlemskontingenten er kr 200 og den ble ikke endret for kommende år. Utgivelsen av årboka er det største enkeltprosjektet som Hitra historielag har.

Påtroppende leder takket for tilliten og påpekte at det blir viktig å dele på oppgaver og ansvar i tida som kommer. Blant annet er det ønskelig å få til ny runde med grendamøter i samarbeid med Kystmuseet. Han ønsker å framskynde realiseringen av en bildebase med gamle foto fra ulike tema, med historier og navn i tilknytning til gamle bilder. Her er tida i ferd med å renne ut, sa han.