Nytt fra styret

 

Historielaget hadde styremøte 23. mai 2018. Her er noen smånytt:

1.      Laget har for tiden 213 betalende medlemmer.
Det sendes i disse dager ut purring til medlemmer som har fått sendt årboka «Skarvsetta», men som ikke har betalt medlemskontingenten.

2.      Det ble orientert om den nye nettsida www.hitrahistorielag.no
Om saker og bilder vi ønsker å få med. Cirka 90 lokale bilder er på plass. Flere skal komme. Laget har fått kulturmidler fra Hitra kommune, kr 10.000, til å bygge opp og utvikle nettstedet og bildebasen.

3.      Tema for årboka: Skarvsetta 2018 vil ha fokus på barna i gammel tid.
Barns leik, barndom og oppvekst i etterkrigstida. Hovedvekt på leik og fritid, sang, rim og regler mv. Historielaget tar gjerne imot innspill. Bruk kontaktskjemaet her på nettsida.
Ideer til senere tema for årboka ble også diskutert. Gode forslag mottas gjerne.

4.      Historielaget ønsker å få til en bildekveld på Fjellvær Gjestegård i sommer. Bernt Fjeldvær er primus motor og kommer tilbake med dato som vi legger ut på sida. Historielaget ønsker på denne måten å komme i kontakt med mange ferierende på øyene som sikkert har noen gamle, interessante foto i sine gjemmer. Vi ønsker å avfotografere/scanne dem for å legge ut i bildebasen. En god forklarende tekst vil være flott.