Årsmøte 7. mars 2019 i Meierisalen

Hitra historielag holder sitt årsmøte i Meierisalen på Kystmuseet, torsdag 7. mars 2019, kl 19.00. Sakliste: Vanlige årsmøtesaker. Underholdning.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styreleder i hende innen 21. februar. adr: post@hitrahistorielag.no, eller pr post: Museumsplassen 1, 7240 Hitra.

Velkommen til årsmøte og hyggelig samvær.

Hitra historielag
styret