God oppslutning om historielaget

Hitra historielag har god oppslutning. Medlemsmassen er stabil i overkant av 250 betalende medlemmer. Mange følger med i basen med historiske bilder som laget nå bygger opp på nettsida www.hitrahistorielag.no
Ikke minst har Facebook-sida blitt meget populær der laget har cirka 1200 venner eller følgere. Her kan alle legge ut sine gamle bilder og fortelle sin historie.

Historielaget hadde nylig årsmøte. Det ble innledet med omvisning i Flatvika på Kystmuseet ved Magnar Ansnes. Der har det skjedd en oppgradering, nye malerier og ny lyssetting. Ikke minst har Kystmuseet fått heis og både utstillinga i kjelleretasjen og kontorene oppe har blitt gjort tilgjengelig for flere.

Årsberetning og regnskap ble gjennomgått og godkjent. Medlemskontingenten skal være uendret 200 kroner inneværende år. Prisen på årboka blir fortsatt 250 kroner. Betalende medlemmer får årboka gratis, mens andre kan kjøpe den på museumsbutikken. Og prisen skal speile at det lønner seg å være medlem i historielaget.

Årboka «Skarvsetta» er det største, årvisse prosjektet som historielaget har. I fjor hadde boka tema «før skjermen tok barna». Det har vært gode tilbakemeldinger på boka. Tema for årboka 2019 blir krabbehermetikk med fokus på arbeid og arbeidere knyttet til en virksomhet som betydde mye for både fiskere, arbeidere og de som drev de små fabrikkene.

Årsmøtet godkjente også en «venneavtale» med kystmuseet som innebærer medlemsfordeler der lagets medlemmer vil få rabatter i museumsbutikken og fri inngang på utstillinger og arrangement i regi Kystmuseet.

Valget gav som resultat at Svend Sivertsen ble gjenvalgt som leder, Edel Øyen Myhren, Arve Espeseth og Perly Helsø ble valgt inn i styret. Mens Bernt Fjeldvær, Geir Mosand og Stig Strøm Sæther ikke var på valg. Hans Jakob Farstad, er Kystmuseets representant i styret.

Varamedlemmer ble Sonja Skaget, Astrid Mortensvik og Kolbjørn Bekkvik.  Revisor: Helge Strøm og valgkomite 2019: Kjellrun Storø, leder, Edvard Ulvan og Rigmor Brevikdal.

Årsmøtet diskuterte også arbeidsoppgaver for det kommende året og ønsker om mulig å sette ned arbeidsgrupper for å jobbe med ulike tema. Det ble overlatt til styret.

Avslutningsvis var det kaffe og underholdning. Steinar Andersen spilte lokale slåtter på trekkspill. Hans Jakob redegjorde for hermetikkprosjektet. Her er det plass for flere til å skrive i Skarvsetta 2019, om forskjellige aspekter ved hermetikkindustrien. Kolbjørn Bekkvik viste bilder, flere med historisk tilsnitt, og informerte om Hitra og Frøya fotoklubb.