Velkommen til Hitra historielags nettside.

Sida er under utvikling. Her vil vi fortelle om laget og lagets arbeid, om arbeidsoppgaver og oppdrag historielaget har i lokalsamfunnet. Hitra historielag arbeider for å ta vare på de mange historiene og de gamle bildene som tilsammen utgjør en viktig del av vår lokalhistorie.  Vi er avhengig av folks interesse og entusiasme for arbeidet, at så mange som mulig kan bidra med sin historie og låne oss gamle bilder for scanning og bevaring. Bilder vi låner vil bli levert tilbake. 


Informasjon


Artikler